Ito Asako (1970)

Ito Asako (1970)

Ito Asako (1970)